Området

Miljo_Diserod

Endast 6 km från Kungälvs centrum ligger det natursköna Diseröd. Området prägIntresseanmalan4las av vidsträckta naturområden, badsjöar och blandad skogs- och ängsmark.

Diseröd kommer framöver att utvecklas med både nya bostäder och utbyggnad av närservice som post och dagligvarubutik samt utbyggnad av grundskola och dagis. Inom cykelavstånd finns badplats, golfbana, motionsspår och en mycket aktiv idrottsförening.

Direktkontakt: carolina.zanders @ fastighetsbyran.se